Dom upokojencev sežana

Dom upokojencev Sežana je javni socialno varstveni zavod in je registriran za izvajanje javne socialno varstvene storitve institucionalno varstvo starejših v oblikah dnevnega ali celodnevnega varstva in vrstah oskrbe ter javno socialno varstveno storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v občini Sežana.

Poleg osnovne in socialne oskrbe zavod izvaja tudi socialno oskrbo v obliki preprečevanja socialne izključenosti uporabnikov storitve. Zavod v skladu s predpisi socialnega varstva zagotavlja uporabnikom tudi zdravstvene storitve. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.

domske novice in dogodki

Praznovanje

Praznovanje glede na razmere poteka drugače. Še vedno smo dobre volje in se skupaj poveselimo. Skupaj bomo zmogli!
PREBERI

Novice iz našega Doma

       Z NAMENOM PREPREČEVANJA OKUŽBE KORONA VIRUSA JE DOM OD 25. FEBRUARJA DO PREKLICA ZA OBISKOVALCE ZAPRT. ZA STANOVALCE SKRBIMO Z…
PREBERI

Praznovanje

Tokrat smo praznovali drugače. Še vedno z dobro voljo in optimizmom za naprej.
PREBERI

DAN ŽENA

Ob dnevu žena so je naših stanovalk spomnila tudi LISTA GOSPODARSTVO KRASA
PREBERI