Dom upokojencev sežana

Dom upokojencev Sežana je javni socialno varstveni zavod in je registriran za izvajanje javne socialno varstvene storitve institucionalno varstvo starejših v oblikah dnevnega ali celodnevnega varstva in vrstah oskrbe ter javno socialno varstveno storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v občini Sežana.

Poleg osnovne in socialne oskrbe zavod izvaja tudi socialno oskrbo v obliki preprečevanja socialne izključenosti uporabnikov storitve. Zavod v skladu s predpisi socialnega varstva zagotavlja uporabnikom tudi zdravstvene storitve. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.

domske novice in dogodki

Obisk članov Rdečega križa Sežana

V četrtek, 15.2.2018 so naše stanovalce obiskali predstavniki RK Sežana. 
PREBERI

Pust, pust krivih ust

Hopsasa, drajsasa pustne smo šeme, hopsasa, drajsasa nič nismo lene…
PREBERI

Praznovanje januarskih slavljencev

Praznovanje januarskih slavljencev !
PREBERI

Koncert Mešanega pevskega zbora Senožeče

Koncert Mešanega pevskega zbora Senožeče! 19.1.2018 so nas zopet obiskali člani Mešanega pevskega zbora Senožeče, pod vodstvom zborovodkinje Ade Škamperle. Pripravili so…
PREBERI