Praznovali so novembrski slavljenci…

Praznovali so slavljenci meseca oktobra…

..

 

Zadnji četrtek v mesecu so praznovali stanovalci rojeni v mesecu septembru…