Praznovali so slavljenci meseca februarja…  

Zopet smo praznovali ….