Pomoč na domu v občini Sežana

Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Upravičencem, ki bi radi še naprej živeli doma in se odločijo za izvajanje socialne oskrbe na domu, želimo:

 • omogočiti prijaznejšo jesen življenja,
 • povečati kakovost življenja ter
 • ohranjati dostojanstvo vsakega posameznika.

Pri izvajanju storitve gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, in sicer:

1. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 • pomoč pri oblačenju, slačenju,
 • pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • vzdrževanje in nega osebnih in ortopedskih pripomočkov;

2. Gospodinjska pomoč:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
 • pomivanje uporabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

3. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Pri delu skrbimo za dobre medsebojne odnose in zaupanje, ki ga gradimo skozi leta našega delovanja.
Prisluhnemo individualnim potrebam in željam uporabnikov; ob delu je čas tudi za pogovor, druženje, kar je v današnjem odtujenem svetu pomembno za slehernega od nas, za starejše ljudi, ki so velikokrat sami in osamljeni, pa še posebej.

CENIK IZVAJANJA STORITVE

CENIK IZVAJANJA STORITVE
Cena / uro
Na delovni dan 7,09 € / uro
Na nedeljo 9,71 € / uro
Na državni praznik ali dela prost dan 10,69 € / uro

Občina Sežana zagotavlja 67,36 %-no subvencijo k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu (polna cena efektivne ure na delovni dan je 21,72 €/uro na delovni dan).

Sprememba cen od 1.3.2024 dalje.

SOCIALNA OSKRBA NA DOMU… – … KER JE DOMA NAJLEPŠE