Javni razpisi

Prenova oddelka 100 in stopnišča
(gradbeno obrtniška in instalacijska dela) v Domu upokojencev Sežana

Naslov: PRENOVA ODDELKA 100 IN STOPNIŠČA
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2018-1010-4
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana

RD ZA PRENOVO ODDELKA100 IN STOPNIŠČA

SKUPNA REKAPITULACIJA

SKUPNA REKAPITULACIJA

Narocnik_ESPD

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

 Tehnično poročilo gradbeno obrtniških del

Tehnično_poročilo_oddelek_100_zahodni

centralni_trakt_popis_GO_del

zahodni_trakt_popis_GO_del

oddelek_100_centralni_adapt

oddelek_100_centralni_keramika

oddelek_100_centralni_obst

oddelek_100_centralni_prerez

oddelek_100_centralni_sheme_opreme

oddelek_100_centralni_sheme_vrat

Oddelek_100_zahodni_adapt

Oddelek_100_zahodni_keramika

Oddelek_100_zahodni_obst

Oddelek_100_zahodni_prerez

Oddelek_100_zahodni_sheme_opreme

Oddelek_100_zahodni_sheme_vrat

STROJNE INSTALACIJE

Tehnično poročilo strojne_instalacije

ZAHODNI TRAKT popis

CENTRALNI TRAKT popis

VODOINSTALACIJA_CENTRALNI-TRAKT-Model

VODOINSTALACIJA_ZAHODNI TRAKT-Model

OGREVANJE_CENTRALNI-TRAKT

OGREVANJE_ZAHODNI TRAKT

PREZRAČEVANJE_CENTRALNI-TRAKT

PREZRAČEVANJE_ZAHODNI TRAKT

ELEKTRO INSTALACIJE

Tehnično poročilo_CENTRALNI TRAKT

Tehnično poročilo_ ZAHODNI TRAKT

Popis_EL_INST_centralni trakt

Popis_EL_INST_zahodni trakt

SIBKI CT

SIBKI Z

LUC CT

LUC Z

MOC CT

MOC Z

STOPNIŠČE

Tehnično poročilo stopnišče

DOM UPOKOJENCEV-STOPNIŠČE_STR

DUS SEŽANA-STOPNIŠČE popis

E_33_DU SEŽANA_ELINST_stopnišče

stopnice_2810_3

stopnisce_1N_adapt

stopnisce_1N_obst

stopnisce_2N_adapt

stopnisce_2N_obst

stopnisce_3N_adapt

stopnisce_3N_obst

stopnisce_4N_adapt

stopnisce_4N_obst

stopnisce_klet_adapt

stopnisce_klet_obst

stopnisce_ograja_adapt

stopnisce_podstresje_adapt

stopnisce_podstresje_obst

stopnisce_prerez_adapt

stopnisce_prerez_obst

stopnisce_pritlicje_adapt

stopnisce_pritlicje_obst

stopnisce_sheme_vrat

stopnisce_zascitni_stebricek

stopnisce_NA