Sodelavci Karitasa so za vse naše stanovalce izdelali lične košarice. Pred prazniki smo jih nato razdelili po celi hiši.