Pobrano letino je bilo treba streti

Pri tolčenju orehov je bilo šele pestro. Morali smo žvižgati, da ne bi preveč pojedli.