Pobrano letino je bilo treba streti

16. 10. 2015 Dogodki in novice

Pri tolčenju orehov je bilo šele pestro. Morali smo žvižgati, da ne bi preveč pojedli.