Predstavitev

Dom-Upokojencev-Sezana_2013_foto-Andrej_Lamut-15

Dom upokojencev Sežana je javni socialno varstveni zavod in je registriran za izvajanje javne socialno varstvene storitve institucionalno varstvo starejših v oblikah dnevnega ali celodnevnega varstva in vrstah oskrbe ter javno socialno varstveno storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v občini Sežana.

Poleg osnovne in socialne oskrbe zavod izvaja tudi socialno oskrbo v obliki preprečevanja socialne izključenosti uporabnikov storitve.

Dom-Upokojencev-Sezana_2013_foto-Andrej_Lamut-6

Zavod v skladu s predpisi socialnega varstva zagotavlja uporabnikom tudi zdravstvene storitve. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.

Dom je bil zgrajen leta 1975 in je umeščen v južni del Sežane, v sosesko stanovanjskih blokov oziroma na njihov rob.

Bližina in lahka dostopnost do pošte, tržnice, trgovin in lokalov dopuščajo stanovalcem možnosti izbire in izrabe svojega prostega časa.

Dom-Upokojencev-Sezana_2013_foto-Andrej_Lamut-14

Nahaja se v prijetnem naravnem okolju s parkom, baliniščem in zelenico, hkrati pa je le korak oddaljen od hriba Tabor in sprehajalnih poti po in ob njem.

V Domu je prostora za 189 stanovalcev; 20 stanovalcev je nastanjenih na oddelku za osebe z demenco. 

Največ sob, 70, je dvoposteljnih, 28 je enoposteljnih, na negovalnem oddelku je še 7 triposteljnih sob.

soba1
soba2
soba4
soba3

 

ZAVEZANI KAKOVOSTI

Vsako leto v Domu izvedemo anketo o ugotavljanju zadovoljstva, in sicer za naše stanovalce, njihove svojce, uporabnike storitve Pomoč družini na domu ter za zaposlene.

  2021 OA Zadovoljstvo STANOVALCEV
  2021 OA Zadovoljstvo UPORABNIKOV PnD

  2018 OA Zadovoljstvo STANOVALCEV
  2018 OA Zadovoljstvo SVOJCEV
  2018 OA Zadovoljstvo UPORABNIKOV PnD

  2017 OA Zadovoljstvo STANOVALCEV
  2017 OA Zadovoljstvo SVOJCEV
  2017 OA Zadovoljstvo UPORABNIKOV PnD

  2017 SPLA Zadovoljstvo STANOVALCEV
  2017 SPLA Zadovoljstvo SVOJCEV
  2017 SPLA Zadovoljstvo UPORABNIKOV PnD

  2016 OA Zadovoljstvo STANOVALCEV
  2016 SPLA Zadovoljstvo STANOVALCEV

  2016 OA Zadovoljstvo SVOJCEV
  2016 SPLA Zadovoljstvo SVOJCEV

  2016 OA Zadovoljstvo UPORABNIKOV PnD
  2016 SPLA Zadovoljstvo Uporabnikov PnD

  2013 IA Merjenje zadovoljstva stanovalcev
  2015 IA Merjenje zadovoljstva stanovalcev

  2013 SPLA Merjenje zadovoljstva stanovalcev
  2015 SPLA Merjenje zadovoljstva stanovalcev

VIZIJA

Dom upokojencev Sežana je Dom, o katerem se govori dobro:

 • je Dom visoko kvalitetne socialne in zdravstvene oskrbe, domačnosti in prijaznosti,
 • Dom, v katerem se vsi počutimo kot doma,
 • kjer smo zadovoljni, sproščeni in kjer nam je mar za drugega.
sezana2

E-QALIN

V Domu upokojencev Sežana gradimo in izvajamo sistem kakovosti E-Qalin, s katerim želimo naše storitve nadgraditi, neprestano izboljševati, se čimbolj približati željam in potrebam naših uporabnikov. V zadovoljstvo vseh, naših stanovalcev, svojcev in zaposlenih.

Vrednote, ki smo jim zavezani:

 • spoštovanje,
 • upoštevanje drugačnosti in individualnosti,
 • prijaznost.

POSLANSTVO

Poslanstvo Doma upokojencev Sežana je

 • zagotavljanje socialno-varstvenih storitev tako za stanovalce Doma kot tudi za druge uporabnike socialno-varstvenih storitev, ki jih Dom izvaja,
 • izvajanje dodatnih, dopolnilnih storitev za dvig kakovosti življenja uporabnikov socialno-varstvenih storitev,
 • širjenje prepoznavanja DUS-a kot pomembnega akterja družbenega dogajanja v mestu in občini Sežana, ter v občinah Divača, Komen in Hrpelje Kozina,
 • razbijanje tabujev glede starosti in bivanja v domovih, širjenje pozitivnih informacij, sodelovanje in povezovanje z drugimi institucijami, podjetji, društvi,
 • uvajanje in razvijanje novih oblik in načinov skrbi za starejše,
 • skrb za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih.

STRATEGIJA

S komunikacijo, timskim delom, pripadnostjo, pozitivno naravnanostjo in spoštovanjem vsakega posameznika bomo zadovoljni zaposleni skupaj z zadovoljnimi svojci za naše stanovalce in druge uporabnike ustvarili DOM (domačnost, obveščenost, motiviranost).