V Domu upokojencev Sežana se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost našega spletnega mesta v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom. 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče dus.si.

Vsem obiskovalcem in uporabnikom našega spletišča želimo omogočiti enakovreden dostop do vsebin. Spletišča, ki ga še prilagajmo in razvijamo, pripravljamo v skladu s smernicami za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.1, ki jih pripravlja organizacija W3C.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • izbiro velikosti pisave,
  • izbiro barvnega kontrasta,
  • berljivost besedila in podčrtane povezave.

Stopnja skladnosti

Spletišče dus.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča dus.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • določeni dokumenti in obrazci, ki so izdelani v Adobe PDF (za izpolnjevanje) ali v Word formatu,
  • fotografije, video posnetki in grafični prikazi na spletnih mestih niso opremljeni z opisi oziroma nimajo alternativnega besedila,
  • spletišče ne podpira uporaba znakovnega jezika.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti, zahteve po informacijah glede vsebine spletišča ter zahteve za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu niso objavljene v dostopni obliki, na info@dus.si. Na obvestilo ali zahtevo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma zahteve. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo. 

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

tel.: 01/555 58 48
gp.irsid@gov.si, www.irsid.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila posodobljena 3. maja 2023 na podlagi samoocene.