Javno naročilo za ” DOBAVO MATERIALA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE”, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN008502/2021-W01 za Dom upokojencev Sežana

Naslov: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE
Referenčna številka dokumenta: JN-9435
Glavna lokacija in kraj izvedbe: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana.