Dobava materiala za potrebe zdravstvene nege

Javno naročilo za ” DOBAVO MATERIALA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE”, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN6934/2019-W01 za Dom upokojencev Sežana

Naslov: DOBAVA MATERIALA ZA POTREBE ZDRAVSTVENE NEGE
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2019-2110-4
Glavna lokacija in kraj izvedbe: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA_ ZN

PREDRAČUN ZN 2020-2021

REKAPITULACIJA obrazec OBR-R

Narocnik_ESPD

REKAPITULACIJA OBR-R

OBRAZCI ZN