Javno naročilo za “Dobava opreme za potrebe rehabilitacijskega programa”, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN005192/2022-W01 za Dom upokojencev Sežana

Naslov: Dobava opreme za potrebe rehabilitacijskega programa
Referenčna številka dokumenta: JN-16593
Glavna lokacija in kraj izvedbe: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana.