Dobava živil in prehrambenih izdelkov

Javno naročilo »DOBAVA ŽIVIL IN PREHRAMBENIH IZDELKOV«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN007384/2018-W01 za Dom upokojencev Sežana

Naslov: DOBAVA ŽIVIL IN PREHRAMBENIH IZDELKOV
Referenčna številka dokumenta: 4300-4/2018-1010-4
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana