Javno naročilo »DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL TER ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI ZA LETO 2024«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN 006740/2023-W01 za Dom upokojencev Sežana

Naslov: DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL TER ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI ZA LETO 2024
Številka dokumenta: JN 006740/2023-W01
Datum objave: 16. 10. 2023
Naročnik: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana