Javno naročilo »DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL TER ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN007513/2022-W01 za Dom upokojencev Sežana

Naslov: DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL TER ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI
Številka dokumenta: JN007513/2022-W01
Datum objave: 08. 11. 2022
Naročnik: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana