Prenova oddelka 100

Javno naročilo »PRENOVA ODDELKA 100«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN007190/2018-W01
(gradbeno obrtniška in instalacijska dela) v Domu upokojencev Sežana

Naslov: PRENOVA ODDELKA 100
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2018-1010-4
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

STROJNE INSTALACIJE

ELEKTRO INSTALACIJE