Prenova oddelka 100

Javno naročilo »PRENOVA ODDELKA 100«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN002185/2019-W01 in JN002185/2019-K01 Popravek (EU 14-SL)
(gradbeno obrtniška in instalacijska dela) v Domu upokojencev Sežana

Naslov: PRENOVA ODDELKA 100
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2019-1010-4
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana

RD ZA PRENOVO ODDELKA100

RD ZA PRENOVO ODDELKA100_popravek

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

STROJNE INSTALACIJE

ELEKTRO INSTALACIJE