Ureditev dnevnega centra

Javno naročilo »UREDITEV DNEVNEGA CENTRA SEŽANA«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN001146/2021-W01
(gradbeno obrtniška in instalacijska dela) v Domu upokojencev Sežana

Naslov: UREDITEV DNEVNEGA CENTRA SEŽANA
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2021-1010-4
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 10, 6210 Sežana

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

STROJNE INSTALACIJE

ELEKTRO INSTALACIJE