Ureditev zimskega vrta

Javno naročilo »UREDITEV ZIMSKEGA VRTA«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN004406/2020-W01
(gradbeno obrtniška in instalacijska dela) v Domu upokojencev Sežana

Naslov: UREDITEV ZIMSKEGA VRTA
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2020-1010-4
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

STROJNE INSTALACIJE

ELEKTRO INSTALACIJE

ureditev