Vodstvo

vodstvo-2016

Sodelavci v domu se vsak dan trudimo starostnikom polepšati dan, poskrbeti, da jim je lepo, da se počutijo varne, da je za njihovo zdravje in počutje dobro poskrbljeno.

Stanovalcem smo vedno na voljo, vsak dan, v vsakem trenutku, vse leto.


Rosana Šturm
Direktorica

Rosana-Sturm

Kot direktorica doma si želim, da bi se vsi stanovalci našega Doma upokojencev Sežana pri nas počutili kot doma.

Nasmeh in prijazna beseda naših delavcev sta za starejše in bolne ljudi ključnega pomena in jim pomagata pri lajšanju bolezni in bolečin.


Manca Kovač Likar
Diplomirana medicinska sestra, namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe

Zdravstvena nega je celovita dejavnost in poteka v sodelovanju s stanovalci, njihovimi družinami in člani negovalne ter zdravstvene skupine.

Pogosto je veliko več kot le formalna pomoč, saj zdravstveno negovalno osebje med svojim delom komunicira, se povezuje s stanovalci. Njim in svojcem nudi tudi čustveno podporo in pomoč.

Osebje zdravstvene nege in oskrbe je v nenehnem pridobivanju, usvajanju in dopolnjevanju strokovnega znanja. Naš cilj je kakovostna zdravstvena nega in oskrba, kot predpogoj za dobro stanje in počutje stanovalcev ter ohranjanje njihovih psihofizičnih zmogljivosti v največji možni meri.


Vlasta Gabrič
Socialna delavka

Vlasta-Gabric

Vsebina mojega delovanja v domski skupnosti postavlja v središče starostnika z njegovimi potrebami in željami. Starejši človek se odloči za bivanje v domu bodisi zaradi socialnih okoliščin ali pa so v ospredju zdravstveni razlogi. V domski skupnosti se lahko dobro počuti, če dobi občutek, da ga tu sprejemajo in upoštevajo.

Vrednote, kot so: odprtost, poštenost, strpnost, priznavanje različnosti in spoštovanje, so pomembni pogoji za ustvarjanje dobrega vzdušja v skupnosti.


Damjana Škapin
Vodja pomoči na domu

Damjana-Skapin

»Starost ni turobna zato, ker bi v njej prenehalo veselje, pač pa zato in tedaj, ko v njej ni več upanja«. (Jean Paul)

Ko pride čas, ko človek ne zmore več v celoti poskrbeti sam zase, je ena od rešitev gotovo institucionalno varstvo – odhod v dom upokojencev.

Večina ljudi pa si želi preživeti starost doma, v znanem okolju, med svojimi domačimi… Pri tem uporabnikom in njihovim družinskim članom pomagamo tudi mi, z izvajanjem storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu.

Naše socialne oskrbovalke uporabnikom pomagajo pri raznih opravilih, v domove prinašajo veselje, upanje, našim uporabnikom popestrijo dan, razbijajo monotonijo, lajšajo osamljenost.

Pokličite nas, tukaj smo za vas.