Postopek sprejema

Postopek sprejema v dom je enostaven. Pred sprejemom je potrebno vložiti naslednjo dokumentacijo:

Vso potrebno dokumentacijo lahko oddate osebno socialnima delavkama Vlasti Gabrič in Dijani Španić, ki sta na voljo vsak dan v času uradnih ur (od 8.00 do 12.00 ure), po pošti in po elektronski pošti: vlasta.gabric@dus.si, dijana.spanic@dus.si.

Prošnja za sprejem bo na osnovi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obravnavala Komisija za sprejem, premestitev in odpust iz doma in jih razvrstila na seznam čakajočih.