Cenik socialnovarstvenih storitev

StoritevCena / dan
Oskrba I
Vsebuje bivanje, prehrano – 3 obroki in napitki, pranje in likanje perila – stanovalčevega in zavodskega perila na določen termin, pomoč in svetovanje pri urejanju statusnih in pravno formalnih zadev  povezanih z bivanjem v zavodu, zadovoljevanje intelektualnih, kulturnih, družabnih in drugih potreb.
21,80€
Oskrba II
Poleg oskrbe I, vsebuje še večji obseg neposredne pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij kot je občasna pomoč pri osebni higieni, hranjenju, oblačenju, obuvanju, posedanju.
27,51€
Oskrba III a
Poleg oskrbe I, vsebuje še namestitev na negovalnem oddelku s povečanim varovanjem ter obseg neposredne pomoči pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij kot je celodnevna pomoč pri celotni osebni higieni, hranjenju, obračanju, čiščenju, osebni higieni, dietno prehrano in druge dodatne storitve.
33,21€
Oskrba III b
Poleg oskrbe I, vsebuje storitve, ki zahtevajo stalno – 24 urno neposredno osebno pomoč pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovnih življenjskih funkcij. V to skupino oskrbe sodijo najtežje zdravstveno prizadeti stanovalci, ki so povsem odvisni od tuje pomoči.
38,16 €
Oskrba IV
V oskrbo IV se razvrstijo stanovalci, ki poleg oskrbe I in oskrbe II potrebujejo 24-urno strokovno pomoč, nadzor in varovanje, neposredno pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij in namestitev na oddelku s povečanim varovanjem.
34,09 €
Dnevno varstvo za oskrbo I
V dnevnem varstvu vam nudimo kratkočasne aktivnosti, razvijanje ročnih spretnosti, vaje za sproščanje, vaje za urjenje spomina, poslušanje glasbe, gledanje televizije, spremljanje na sprehodih, počivanje, pogovore.
15,26 €
Dnevno varstvo za oskrbo II
V dnevnem varstvu vam nudimo kratkočasne aktivnosti, razvijanje ročnih spretnosti, vaje za sproščanje, vaje za urjenje spomina, poslušanje glasbe, gledanje televizije, spremljanje na sprehodih, počivanje, pogovore.
19,26 €
Dnevno varstvo za oskrbo III a
V dnevnem varstvu vam nudimo kratkočasne aktivnosti, razvijanje ročnih spretnosti, vaje za sproščanje, vaje za urjenje spomina, poslušanje glasbe, gledanje televizije, spremljanje na sprehodih, počivanje, pogovore.
23,25 €
Dnevno varstvo za oskrbo III b
V dnevnem varstvu vam nudimo kratkočasne aktivnosti, razvijanje ročnih spretnosti, vaje za sproščanje, vaje za urjenje spomina, poslušanje glasbe, gledanje televizije, spremljanje na sprehodih, počivanje, pogovore.
26,71 €
Dnevno varstvo za oskrbo IV
V dnevnem varstvu vam nudimo kratkočasne aktivnosti, razvijanje ročnih spretnosti, vaje za sproščanje, vaje za urjenje spomina, poslušanje glasbe, gledanje televizije, spremljanje na sprehodih, počivanje, pogovore.
23,86 €

Cene veljajo od 1.03.2023 dalje.

Za podrobnosti o storitvah oskrbe, dnevnem varstvu in dodatnih storitvah se obrnite na socialno delavko Vlasto Gabrič.

Tel.: 05 731 1714
Elektronski naslov: vlasta.gabric@dus.si