Hišni red

V Domu upokojencev Sežana velja hišni red, ki določa pravila obnašanja, pravice in dolžnosti stanovalcev. Želimo, da bi ga vsak stanovalec in tudi njegov svojec poznal posebno v tistem delu, ki govori o dolžnostih. Zaradi tega imajo stanovalci v vseh sobah pisno informacijo o pomembnih točkah iz hišnega reda.

Ta je zelo pomemben zlasti takrat, ko prihaja do nesporazumov zaradi drugačnega in motečega obnašanja posameznikov, prepirov, nespoštovanja, zaradi česar moramo kršitelje opozoriti na neustrezna dejanja.

Hišni red