Vodstvo

Vodstvo

vodstvo-2016Sodelavci v domu se vsak dan trudimo starostnikom polepšati dan, poskrbeti, da jim je lepo, da se počutijo varne, da je za njihovo zdravje in počutje dobro poskrbljeno.

Stanovalcem smo vedno na voljo, vsak dan, v vsakem trenutku, vse leto.

 

 

Rosana-SturmRosana Šturm, direktorica

Kot direktorica doma si želim, da bi se vsi stanovalci našega Doma upokojencev Sežana pri nas počutili kot doma.

Nasmeh in prijazna beseda naših delavcev sta za starejše in bolne ljudi ključnega pomena in jim pomagata pri lajšanju bolezni in bolečin.

 

matjaz_prelcMatjaž Prelc, namestnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe

V našem Domu živijo starostniki, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti samostojno ali v lastni družini. Dom upokojencev ne more nadomestiti domačega okolja, lahko pa se mu optimalno približa.

Zaposleni bomo naredili vse kar je v naši moči, da bomo stanovalcem oziroma starostnikom, zagotovili vse tisto, kar dom pomeni: toplo zavetje, varen kraj, kjer so lahko takšni, kot v resnici so, pripadnost, dobro počutje, stalnost in zaseben prostor, ki mu pripada. Poskrbeli bomo za zadovoljitev potreb po zasebnosti, neodvisnosti, avtonomnosti in individualnosti.

 

Vlasta-GabricVlasta Gabrič, socialna delavka

Vsebina mojega delovanja v domski skupnosti postavlja v središče starostnika z njegovimi potrebami in željami. Starejši človek se odloči za bivanje v domu bodisi zaradi socialnih okoliščin ali pa so v ospredju zdravstveni razlogi. V domski skupnosti se lahko dobro počuti, če dobi občutek, da ga tu sprejemajo in upoštevajo.

Vrednote, kot so: odprtost, poštenost, strpnost, priznavanje različnosti in spoštovanje, so pomembni pogoji za ustvarjanje dobrega vzdušja v skupnosti.

 

Damjana-SkapinDamjana Škapin, vodja pomoči na domu

»Starost ni turobna zato, ker bi v njej prenehalo veselje, pač pa zato in tedaj, ko v njej ni več upanja«. (Jean Paul)

Ko pride čas, ko človek ne zmore več v celoti poskrbeti sam zase, je ena od rešitev gotovo institucionalno varstvo – odhod v dom upokojencev.

Večina ljudi pa si želi preživeti starost doma, v znanem okolju, med svojimi domačimi… Pri tem uporabnikom in njihovim družinskim članom pomagamo tudi mi, z izvajanjem storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu.

Naše socialne oskrbovalke uporabnikom pomagajo pri raznih opravilih, v domove prinašajo veselje, upanje, našim uporabnikom popestrijo dan, razbijajo monotonijo, lajšajo osamljenost.

Pokličite nas, tukaj smo za vas.